Geometrijski simboli so bili uporabljeni v tradicijah modrosti v civilizacijah, da bi razumeli naš notranji pomen in razumljivost. Skozi to spletno stran smo reproducirali nekaj geometrijskih simbolov, ki jih je ilustriral g. Percival, in razložil pomen, v Misli in usoda. Navedel je, da imajo ti simboli vrednost za človeka, če misli ali namerno vstopi v njih, da bi prišel do resnice, ki jo vsebujejo simboli. Ker ti simboli sestavljajo le črte in krivulje, ki niso zgrajene v znani objekt fizičnega nivoja, kot je drevo ali figura človeka, lahko stimulirajo razmišljanje o abstraktnih, ne-telesnih predmetih ali predmetih. Kot taki lahko pomagajo pri razumevanju nefizičnih področij, ki presegajo naša čutila, in tako omogočajo vpogled v večje zakone vesolja, ki so predstavljeni v Misli in usoda.

»Geometrični simboli so predstavitve prihodov enot narave v obliko in trdnost ter napredka izvajalca, skozi materialnost do spoznanja o Sebi in v zavestno znotraj in zunaj časa in prostora.«

Ta izjava Percivala je resnično daljnosežna. Pravi, da lahko z našo namero za zaznavanje notranjega pomena in pomena teh simbolov spoznamo tisto, kar se nam pogosto zdi neznano - kdo in kaj smo, kako in zakaj smo prišli sem, namen in načrt vesolja. . . in naprej.Krog dvanajstih brezimnih točk


Percival nam pove, da je slika VII-B v razmišljanju in usodi - Zodiak v krogu dvanajstih brezimnih točk - izvor, vsota in največji od vseh geometrijskih simbolov.

Krog z dvanajstimi neimenovanimi točkami

»Slika kroga s svojimi dvanajstimi točkami razkriva, razlaga in dokazuje razporeditev in sestavo vesolja ter mesto vsega v njem. To vključuje tako ne manifestirane kot tudi manifestirane dele. . . Ta simbol torej prikazuje make-up in resničen položaj človeka glede na vse zgoraj in spodaj ter znotraj in zunaj. Prikazuje človeško bitje kot os, točko, ravnotežno kolo in mikrokozmos časovnega človeškega sveta. "

-HW Percival

G. Percival je vključil 30 strani simbolov, ilustracij in grafikonov, ki jih najdete na koncu Misli in usoda.Ena od vrednot geometrijskega simbola v primerjavi z drugimi simboli je večja neposrednost, natančnost in popolnost, s katero predstavlja tisto, kar ni mogoče izraziti z besedami.HW Percival